De oud-veurzitter euver oes.

Lemmie

Es oud-veurzitter van zaate hermenie Nieks Dao heisj ich uuch van harte welkom op de websait van oos hermenie. Ut haet lang gedoert, mèh noe ies ut dan eindeluk zoa wiet. Un prachtige gelegeheid um ins op un anger maneer kennis te make mit deze geweldige, muzikale club van allein mer ras-artieste (en kinger).
Nieks Dao ies in 1988 opgeriech door un aantal (toen nog jong) vreung, die ut idee opperde um ins get angersj te doon dan allein mer sjtoon te zoepe.
Veer hubbe oos toen bieëin gepak en zeunt in dat ièrsjte jaor es un sjtekkehermenie in de optoch mitgeloupe.
Meziek houwe veer ouch al, in de vorm van unne mechanise DJ. Echter door (drank)umsjtandighede ies ein en anger misgegange mit de meziek (en de kar) dat jaor. Un jaor later ies toen wieseluk besjlote um de mechanise meziek te vervange door echte meziek, mit instrumente. Later ies gebleke dat dat un goeje keuze waor, want 23 jaor later ies dat nog ummer ut geval.

Op dit moment besjteit de club oet 43 leede (mit de kinger derbie) en 1 besjermvrouw. Veer hubbe un besjtuur en diverse wèrkgroepe (jao, der moet ouch gewèrk weure) binne oes vereiniging. Veer sjpele (op inkele rasmuzikante nao) allemaol op ut bekinde 1-2-3 systeem en dat wèrk nog ummer ut beste (hoofs ze neet al te väöl bie nao te dinke!). Veer sjpele alle partieje die veer kinne en wille sjpele, van Rock tot Tiroler meziek en van Eijsde tot de Mookerhei.
Meziek ies uiteraard belangriek, dat geldt ouch veur oos zaate hermenie. Belangrieker ies echter de sjpas, plezeer en saamhorigheid die veer hubbe, neet alein mit de karnaval mer auch door ut ganse jaor heen. Dink bv. aan oetsjtepkes mit de groate en de klein kinger, BBQ- aovende, keersjdiners mit ooze eige hoeskok, sinterklaosaovende mit eige ingevlooge Sinterklaos en zjwarte Piet, borreluurkes, enz. enz.
Geer kint ut zoa gek neet verzinne, Nieks Dao ies euveral veur te vinge!

Nieks Dao is dan ouch Ummer Dao !

Iech wuunsch uuch veul klik- en kiekplezeer toe en bedankt veur ut bezeuke van oos sait.