Welkom op de sait van Nieks Dao!

Nieks Dao ontwaak weer langzaam oet dr zomersjlaop van 2011. Dr herfs kump dr weer aan en dan waere diverse karnavalsgekke weer get nerveus, veer dus auch! Alle pekskes, instrumente en prulkes die op de zulder of in un auw kast opgesjlage waore, waere weer veur dr daag gehaold en gewesje, oetgeluch en misjiens auch waal get groater of kleiner gemaak.
Vanaaf november beginne veer weer: De sjtart van ut viefde seizoen op dr 11de van dr 11de ies eeder jaor weer unne daag wo veer nao oetkieke. In ut zeizoen van 2010 hubbe veer oes 2 X 11 jaorig jubileum gevierd. Ut waor ne geweldige karnaval mit es haogtepunt dr Roaje Bok dae veer op ut carnagala hubbe maoge ontvange oet heng van de femilie America.
Dit nuuje seizoen ies ut weer tied veur nuuj pekskes! De jubileumpekskes zeen weer sjpierwit gewesje en glad gesjtreke en zulle vas en zeker auch dit seizoen gedrage waere.
Mèh wat de nuuj pekses waere hauwe veer nog effe geheim. Veer hubbe in eeder geval weer zin dr in !
Dus auch in 2012, in oes 24ste seizoen, zeen veer weer dao!

Kiek rustig rond op oes plekske op ut internet. Kumpste get taege wo'ste op wils reagere? Sjrief dan mer get in ut gastebook. Of, este oes get wils vraoge, klik hie rechs onger op Vraoge of opmerkinge? en sjtuur dan mer un meeltje nao oes. Veer zurge zoe sjnel meugelik veur un antwoord. (es veer zin hubbe)


Nieks Dao, Ummer Dao,
Alaaf ! ! !

Ledies en Gentelpiepel v'r hubbe'num

Op zaoterdigaovend 23 jannewari waor ut eindelik zoe wiet; Tiejens ut (weer oetverkochte!) Carnagala moch ooze veurzitter Lemmie oet heng van de femilie America dr door gans Valkeberg fel begeerde Roaje Bok ontvange . . .

Oes sjponsors

Café Bonne Aparte